Scoala Straoane
Şcoala Străoane
„Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” I. Kant


Anunțuri

NOU

Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr. 1 Străoane organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de șofer - M. Mai multe detalii la secțiunea Avizier

Consiliul de Administraţie a hotarât modul de organizare a clasei pregătitoare. Mai multe detalii la secțiunea Avizier

Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”

Programul activităților din săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun” a fost publicat la secțiunea Avizier


Situația parteneriatelor în anul școlar 2014-2015


Expandeaza tot | Restrange tot
 • Invățământ preșcolar
  • „Lumea poveștilor” – încheiat între Grădinița cu program normal Muncelu, reprezentată de educ. Istrate Corina și Școala primară Muncelu, reprezentată de înv. Panaite Paul și Vizitiu Mihai ,cu scopul dezvoltării personalității copilului prin intermediul textelor literare, având implicați preșcolarii și elevii claselor pregătitoare si III-IV.
  • CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „CULORILE COPILĂRIEI” – încheiat cu Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean și Școala Gimnazială nr.1 Străoane reprezentată de prof. Istrate Elena-Corina, Mălăcescu Lăcrămioara, Deaconescu Liliana, Dobre Liliana, Popescu Mihai, cu scopul realizării Concursului Național de Creație Literară și Plastică, având 17 elevi implicați.
 • Invatamant primar
  • CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „CULORILE COPILĂRIEI” – încheiat cu Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean și Școala Gimnazială nr.1 Străoane reprezentată de prof. Istrate Elena-Corina, Mălăcescu Lăcrămioara, Deaconescu Liliana, Dobre Liliana, Popescu Mihai, cu scopul realizării Concursului Național de Creație Literară și Plastică, având 17 elevi implicați.
  • Proiect de parteneriat educațional „Să fim prieteni!” – încheiat între Liceul Tehnologic Panciu și Școala Gimnazială nr.1 Străoane, reprezentată de prof. Vizitiu Mihai și Panaite Paul, cu scopul legării de prietenii între elevii celor două școli, avănd implicați elevii claselor pregătitoare, a III-a, a IV-a (25 elevi).
  • „Lumea poveștilor” – încheiat între Grădinița cu program normal Muncelu, reprezentată de educ. Istrate Corina și Școala primară Muncelu, reprezentată de înv. Panaite Paul și Vizitiu Mihai ,cu scopul dezvoltării personalității copilului prin intermediul textelor literare, având implicați preșcolarii și elevii claselor pregătitoare si III-IV.
 • Invatamant gimnazial
  • Protocol de colaborare între Parohia „Sfântul Nicolae” și Școala Gimnazială nr. 1 Străoane – nr. 17 din data de 28.09. 2014(Parohia „Sfântul Nicolae” ) și nr. 1 007 din data de 29.09.2014 – încheiat între Parohia „Sfântul Nicolae” reprezentată prin pr. Mititelu Longin și Școala Gimnazială nr.1 Străoane, reprezentată prin prof. Cîțu Ion, cu scopul colaborării în vederea susținerii și îmbunătățirii orei de religie, având toți elevii implicați
  • CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „CULORILE COPILĂRIEI” – încheiat cu Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean și Școala Gimnazială nr.1 Străoane reprezentată de prof. Istrate Elena-Corina, Mălăcescu Lăcrămioara, Deaconescu Liliana, Dobre Liliana, Popescu Mihai, cu scopul realizării Concursului Național de Creație Literară și Plastică, având 17 elevi implicați
  • Parteneriat educațional „Să iubim și să protejăm pădurea” - încheiat între Școala Gimnazială nr.1 Străoane, reprezentată de prof. Cîțu Ion și Mălăcescu Lăcrămioara și Ocolul Silvic Panciu, reprezentat de ing. Manolescu Marian, cu scopul conștientizării importanței pădurii, având implicați toți elevii școlii.
  • Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare ”COMPER” – încheiat între Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 (FSAP45) cu sediul în Pitești, și Școala Gimnazială nr. 1 Străoane, reprezentată de prof. Liliana Dobre, în calitate de Coordonator Centru Pilot, având drept scop organizarea de „Centre pilot de învățare și evaluare COMPER” în unitatea de învățământ parteneră, cu scopul desfășurării de: activități de evaluare predictivă și diagnostică a performanțelor învățării și activități de învățare remedială și non-formală, în scopul prevenirii și corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
  • Proiect de parteneriat pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 STRĂOANE – încheiat între Postul de Poliție Străoane, reprezentat de agent-șef pr. Cherciu Ion și Școala Gimnazială nr.1 Străoane, reprezentată de prof. Cîțu Ion, cu scopul prevenirii violenței în rândul elevilor, având implicați toți elevii școlii
  • Protocol de colaborare - încheiat între Dispensarul medical Străoane, reprezentat de doctor Tudorache Dorin și Școala Gimnazială nr.1 Străoane, reprezentată de prof. Cîțu Ion – nr. 1160/21.10.2014, cu scopul cunoașterii și respectării regulilor de igienă individuală și colectivă, având implicați toți elevii școlii.


designed by Paul Panaite și Mihai Popescu