Scoala Straoane
Şcoala Străoane
„Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” I. Kant


Anunțuri

NOU

Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”

Programul activităților din săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun” a fost publicat la secțiunea Avizier

Consiliul de Administraţie a hotarât modul de organizare a clasei pregătitoare. Mai multe detalii la secțiunea Avizier


Regulament de Ordine Internă

Legea Educaţiei Naţionale

Monitorul_oficial_nr._104 incadrarea personalului didactic

Ordin privind evaluarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2011 - 2012

Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Formatiuni de studiu

Gradaţia de merit

Regulament de inspecţie

Mobilitatea personalului didactic

Anexa mobilitate

Evaluarea anuală a personalului didactic

Planul de dezvoltare instituțională 2012 - 2016


designed by Paul Panaite și Mihai Popescu